Corona maatregelen binnen OOE

Het kabinet heeft aangekondigd dat leerlingen in het primair onderwijs vanaf 8 februari 2021 weer naar school kunnen. Dit is fijn, maar geeft ook een dubbel gevoel vanwege onrust en onzekerheid.
De scholen gaan niet gewoon open; onze scholen gaan open binnen een pandemie!!
In verband met de grote zorgen om de ‘Britse‘ variant worden er extra maatregelen getroffen. OOE houdt zich aan deze maatregelen en daarbinnen zullen we alles doen wat ‘veilig’, ‘verantwoord’ en ‘uitvoerbaar’ is.
Met het openstellen van het basisonderwijs zijn we enerzijds blij dat de leerlingen weer fysiek onderwijs krijgen. Anderzijds zijn er ook twijfels over het besmettingsrisico van leerlingen en leerkrachten. Deze keuze heeft een brede maatschappelijke discussie op gang gebracht.
Voor ons staat het welzijn van de leerlingen en leerkrachten voorop.
Een lockdown met afstandsonderwijs is voor ons allen een onwerkelijke situatie. Komende week zal er extra aandacht zijn voor de gevoelens van leerlingen in deze bijzondere tijd.
Om goed te kunnen starten heeft het Ministerie van OCW richtlijnen opgesteld.
Deze richtlijnen zijn deels verplicht en deels een handreiking en dit biedt ruimte voor maatwerk.
De school is hierbij niet gehouden aan het onmogelijke.
Hieronder noemen we de richtlijnen van het Ministerie van OCW:

 • Groepen moeten zoveel mogelijk van elkaar gescheiden blijven;
 • Gespreide begin- en eindtijden en pauzes daar waar nodig en mogelijk;
 • Ouders van kinderen uit groep 1 tot en met 6 blijven bij het brengen en halen buiten het hek van de school, houden afstand en dragen een mondkapje;
 • Kinderen uit groep 7 en 8 komen zoveel mogelijk zelf naar school;
 • Er wordt zoveel mogelijk in vaste groepen gewerkt. In groep 4, 5 en 6 is het advies om groepjes van 5 kinderen te maken, in groepen 7 en 8 wordt met kleinere groepjes of koppels gewerkt;
 • Scholen krijgen het dringende advies om leerlingen van groep 7 en 8 een mondkapje te laten dragen buiten de klas. Bijvoorbeeld in de gangen tijdens de pauzes;
 • Bij een besmetting gaat de hele klas 5 dagen in quarantaine. Bij een negatieve test kunnen kinderen na 5 dagen weer naar school komen. Als er niet getest wordt, moet het kind nog 5 dagen in quarantaine blijven. De rest van de klas krijgt in die periode zoveel mogelijk onderwijs op afstand;
 • Sneltesten voor onderwijspersoneel met klachten, of leraren die in contact zijn geweest met een besmet persoon;
 • Ruimte voor maatwerk: scholen passen de richtlijnen toe die zoveel mogelijk passen bij hun situatie.  

Binnen de scholen van OOE kunnen verschillen ontstaan in de uitvoering. Dit kan verschillende redenen hebben zoals grootte van de school, bezetting per groep (15 leerlingen of 30 leerlingen per groep), mogelijkheden in het schoolgebouw, inzetbaarheid van personeel, tijdstip voor inleveren van de Chromebooks etc.
 

Veiligheid
Om zo veilig mogelijk te kunnen werken willen we u op het volgende wijzen:

 • Als één kind in de klas positief getest wordt, dan moet de hele klas minimaal 5 dagen in quarantaine. De klas gaat dan over op ‘les op afstand’. In het geval dat een leerkracht ziek is, dan zal er gezocht worden naar vervanging voor zover beschikbaar;
 • Leerlingen met Covid verdachte klachten:

- Neusverkoudheid (OOE wil geen risico lopen voor klasgenoten en leerkrachten en verzoekt dringend om de leerling in dit geval thuis te houden. Dit om besmetting en dus quarantaine te voorkomen.)
- Hoesten
- Moeilijk ademen/benauwdheid
- Tijdelijk minder ruiken en proeven
- Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis
 De leerlingen en medewerkers met bovenstaande klachten moeten naar huis of blijven thuis, totdat de klachten over zijn. In het geval van twijfel willen we u vragen om uw kind thuis te houden;

 • De binnen gymlessen gaan niet door. Dit wordt vervangen door activiteiten buiten;
 • Ouders van kinderen in de groepen 7 en 8 willen we, conform de richtlijnen, dringend verzoeken om een mondkapje mee te geven. Deze mondkapjes worden gedragen bij verplaatsing binnen het gebouw. Ook het personeel draagt een mondkapje wanneer ze zich binnen het gebouw verplaatsen;
 • Uiteraard geldt nog steeds de afstandsregel en het veelvuldig wassen van de handen;
 • Scholen kunnen overgaan op ‘continuroosters’ om het aantal reisbewegingen terug te brengen;
 • Ook kunnen we ouders en externen nog steeds niet toelaten in onze gebouwen.