Kwaliteitsimpuls met masteropleiding

Bij Openbaar Onderwijs Emmen volgen 28 leerkrachten gezamenlijk de masteropleiding Educational Needs, ‘Expert Onderwijsontwikkeling Primair Onderwijs’ van de Hogeschool Windesheim. Met deze masteropleiding ontwikkelen zij zich tot onderwijsexperts die duurzaam bijdragen aan kennisontwikkeling, schoolontwikkeling en innovatie in ons onderwijs. Een kwaliteitsimpuls waar we ontzettend trots op zijn!

De collega’s zijn op 1 maart j.l. gestart met de opleiding die zij in 2,5 tot 3 jaar kunnen afronden. We blikken met Ria Hulshof, strategisch adviseur kwaliteit bij OOE, terug op het eerste half jaar. Paula Boerkamp (facilitator onderwijs) en Marie-Jeanne Meijer, (academic director) van Hogeschool Windesheim, vertellen hoe zij tegen de masteropleiding aankijken en natuurlijk horen we van deelnemers over hun ervaringen.

Uniek leerplan
De eerste gesprekken met Hogeschool Windesheim waren nog gericht op een master gedragsproblematiek voor leerkrachten van onze scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Ria: “Door de aandacht die OOE heeft voor kwaliteitsverbetering en met ondersteuning van NPO-gelden konden we een volledige, op maat gemaakte incompany opleiding samenstellen met modules over taal, rekenen en gedrag.” Bij Hogeschool Windesheim merken ze dat er steeds meer vraag is naar maatwerk. Marie-Jeanne: “Het leerplan zoals dat voor OOE is gemaakt is echt uniek en sluit helemaal aan bij de wensen van de organisatie.”

Studielast verlaagd
Een masteropleiding naast je baan als leerkracht vraagt een behoorlijke investering. Samen met Hogeschool Windesheim is de masteropleiding over een langere periode verspreid, waardoor de wekelijkse studiebelasting naar benden kon worden gebracht van 20 uur/week naar 12 uur/week. Ria: “Nog altijd een behoorlijke investering en daarom zorgen we dat de deelnemers zoveel mogelijk worden ontzorgd. Hoewel het een e-learning opleiding is, wisselen we online en fysieke bijeenkomsten met elkaar af. Dit is het maatwerk dat OOE extra faciliteert. Deze combinatie is echt een verrijking van de opleiding. De fysieke bijeenkomsten zijn allemaal in obs Klazienaveen, dus in de buurt. Verder zorgen wij dat de verplichte literatuur beschikbaar is en is er tijdens de fysieke bijeenkomsten een goede maaltijd voor de deelnemers.”

Wat levert het op?
Ria: “Onder de deelnemers zien we een ontzettende motivatie om het onderwijs te verbeteren. De leerkrachten wordt geleerd om vanuit expertkennis onderzoeksmatig te gaan kijken. Daar wordt het onderwijs beter van. En door reflectie zie je de deelnemers zelf ook groeien in hun ontwikkeling. Per leerjaar heeft iedereen een ambitiegesprek. Daarin wordt besproken wat iemand gaat neerzetten voor de eigen school. Het is dus heel erg gekoppeld aan de dagelijkse praktijk. We investeren fors, maar het is het meer dan waard!” Marie-Jeanne vult aan: “Het gaat eigenlijk om de tandem van onderzoekende houding als basishouding in combinatie met het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden.

Grote groep deelnemers
Zowel bij OOE als bij Hogeschool Windesheim waren ze positief verrast door het grote animo voor de opleiding. Paula: “In totaal zijn er 28 deelnemers die de volledige master volgen, maar daarnaast zijn er ook nog leerkrachten die meedoen met losse modules.” Marie Jeanne is gepromoveerd op de onderzoekende houding van leerkrachten. Ze vertelt: “Het is echt uniek dat er zoveel scholen en deelnemers binnen eenzelfde stichting hetzelfde programma volgen. We weten uit onderzoek dat als je werkt aan onderwijsverandering je een kritische voorhoede met een zeker volume nodig hebt. Dan word je succesvol. Dat is dus veelbelovend voor OOE, zij mogen trots zijn op zichzelf.”

Steun vanuit bestuur
Bij OOE wordt veel waarde gehecht aan kwaliteitsontwikkeling. Een uitgangspunt dat bij deze master echt zichtbaar wordt. Marie Jeanne: “Een van de succesfactoren voor onderwijsontwikkeling is leiderschap. OOE laat leiderschap zien door medewerkers te laten ervaren dat ze belangrijk zijn en worden gesteund. Dat verstevigt deelnemers in hun motivatie en durf.” Paula vult aan: “Het bestuur heeft gekozen om voor drie gebieden het expertniveau te bepalen. Lezen, rekenen en gedrag zijn thema’s die passen bij de context van OOE. Dat zijn ook de belangrijkste pijlers van de master of Educational Needs (MEN). Daarna kun je je nog verdiepen tot specialist, zoals dyslexie-, reken- of gedragsspecialist. Daarmee is het een toekomstbestendig en duurzaam programma.”

Donderdag 17 november 2022

Nieuwsoverzicht