Grote Rekendag op twee scholen samen met PABO

Op woensdag 29 maart was de jaarlijkse Grote Rekendag. Op obs ’t Eenspan en de Montessorischool Emmen is deze dag samen met PABO studenten ingevuld. De leerlingen zijn op deze dag aan de slag gegaan met uitdagende reken-wiskundige onderwerpen.

Thema afval
Het thema van de Grote Rekendag was dit jaar afval. Bij de reken- en wiskundeonderwerpen gaat het niet alleen om het maken van afval, maar ook het verwerken, hergebruiken en verminderen van afval. Daarnaast is er op een creatieve manier iets moois gemaakt van afval. En steeds: met veel aandacht voor rekenvaardigheden.

Input PABO
Per twee groepen zijn er draaiboeken beschikbaar die aansluiten bij de belevingswereld van verschillende leeftijdscategorieën. Per klas zijn twee studenten van de PABO gekomen om ervoor te zorgen dat de leerlingen de hele ochtend, op een erg leuke manier, met rekenen bezig konden zijn. De studenten konden hun didactische en pedagogische vaardigheden oefenen. Martine Nijboer, locatiedirecteur Montessorischool: “Een groot compliment voor de studenten die deze Grote Rekendag hebben voorbereid. Wat een fantastische leerzame dag.”

Onderbouw
De kleuters uit groep 1 en 2 leerden tijdens de Grote Rekendag over verschillende soorten afval en de verwerking van afval, zoals recyclen. Ze leerden ook afval te gebruiken om er iets van te maken: ze hebben hun eigen afvalmonster geknutseld. Een leerling: “Ik vond het afvalmonster eerst eng, maar hij is juist heel lief en helpt mee met opruimen.” Het bezoek van een levend afvalmonster was het succes van de dag!

Middenbouw
In groep 3 en 4 hebben de leerlingen zelf spellen gemaakt en die ook gespeeld. Ze keken een aflevering van Schooltv over afval en deden een quiz.
De activiteiten in groep 5 en 6 stonden in het teken van sap verpakkingen. De leerlingen leerden over het besparen van kosten, verminderen van afval en het verbeteren van je gezondheid. “Ik heb geleerd hoe ik afval moet recyclen en in welke prullenbakken ik het moet doen,” zo vertelde een leerling enthousiast.

Bovenbouw
De leerlingen uit groep 7 en 8 deden onderzoek naar afval in en rond de school. Dit onderzoek vormde de rode draad van de activiteiten voor groep 7 en 8. Ze gingen aan de slag met schatten, meten, wegen en het maken van tabellen, grafieken en diagrammen. Met een verbeterplan leveren ze ook een goede bijdrage aan het milieu!

Donderdag 30 maart 2023

Nieuwsoverzicht