Moedergroep voor sociale verbinding in Emmermeer

Een plek waar moeders met verschillende culturele achtergronden ervaringen en zorgen kunnen delen en van elkaar kunnen leren: de moedergroep. Onlangs is een moedergroep gestart op obs Emmermeer. Alle interculturele moeders met jonge kinderen (0 tot 4 jaar) uit de wijk zijn welkom.

In de Emmer wijk Emmermeer kom je mensen met veel verschillende culturele achtergronden tegen. Moeders van kinderen die al naar school gaan, gebruiken de school vaak als vraagbaak. Jos Plas (locatiedirecteur): “Soms gaat het om opvoedkundige vragen, maar soms ook hele praktische vragen. Bij wie moet ik zijn als mijn ketel kapot is?” Voor moeders van jongere kinderen is dat lastiger. Die weten soms onvoldoende waar ze met welke vragen terecht kunnen en hebben ook nog niet altijd een netwerk waar ze op kunnen terugvallen. Juist voor die groep heeft obs Emmermeer samen met welzijnsorganisatie Sedna de moedergroep gestart.

Ontmoeten en leren
Op 8 februari kwam de moedergroep voor het eerst bij elkaar met 5 moeders. In de groep is ruimte voor 8 moeders. Tijdens de bijeenkomsten is er opvang georganiseerd voor de jonge kinderen van de moeders. Op die manier kunnen de moeders zich focussen op het ontmoeten en het opdoen van kennis. Ongemerkt leren ze ook over de Nederlandse cultuur. Bijvoorbeeld dat het gebruikelijk is om je af te melden als je onverwachts niet kunt komen.

Thema’s afgewisseld met Nederlandse les
De bijeenkomsten kennen een tweedelige inhoud: de ene week wordt er Nederlandse les gegeven, de andere week wordt een thematisch onderwerp behandeld. Judith Zwart (Intern Begeleider): “Het kan gaan over opvoedingsvraagstukken, maar wij kunnen vanuit school ook onderwerpen aandragen. Bij ons op school is taal en lezen een speerpunt. Daarbij is voorlezen, ook al op heel jonge leeftijd, ook belangrijk. Dat is een thema dat we graag in de moedergroep willen behandelen om hen zo te stimuleren om voor te lezen. We zoeken daarbij ook de samenwerking met de bibliotheek.” Jos vult aan: “Behalve dat het goed is dat we onderwerpen kunnen aandragen, vinden we het ook belangrijk dat kinderen in onze wijk een goede basis meekrijgen. Daarbij helpt het als hun ouders de juiste wegen weten te bewandelen als ze ergens tegenaan lopen en ook als ze bijvoorbeeld beter weten hoe het onderwijs in Nederland werkt.”

Ook in de Emmerwijk Angelslo is een moedergroep actief. Daar is obs Angelslo de locatie voor de bijeenkomsten.

Dinsdag 07 maart 2023

Nieuwsoverzicht