Onderwijs

Openbaar Onderwijs Emmen is er voor alle kinderen. Met voorscholen en passend onderwijs geven wij ieder kind wat het nodig heeft. Dat doen we op 28 scholen verspreid in de gemeente Emmen:

• met regulier-, onderzoekend-, ervaringsgericht-, Dalton- en Montessorionderwijs;
• 1 school voor speciaal basisonderwijs;
• 1 school voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. 

Wij zijn een openbare school

Oog voor de wereld
'Oog voor de wereld' is ons motto. Want de wereld houdt niet meer op bij je eigen stad of dorp en de samenleving verandert snel. We kijken daarom samen met de kinderen letterlijk en figuurlijk over de grenzen, stimuleren een open blik en gaan respectvol om met levens- en geloofsovertuigingen. Ook geven we de kinderen de ruimte om hun eigen leren vorm en betekenis te geven. Zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot wereldburgers!

We geven kinderen ook de ruimte om hun talenten te ontplooien. De leerkrachten hebben hoge verwachtingen van hun leerlingen. Ze moedigen de kinderen aan om nieuwe situaties te verkennen, vragen te stellen, problemen te onderzoeken en moderne media te gebruiken. Ook dagen ze hen uit om zelfstandig te leren én om samen te werken. Zo kunnen de kinderen zich zo maximaal mogelijk ontwikkelen!

Passend onderwijs
We hebben daarnaast specifieke aandacht voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Want alle kinderen verdienen een zo passend mogelijk plek in het onderwijs. We bieden zorg op maat voor kinderen met een hulpvraag en zetten hiervoor specifieke deskundigheid in. De medewerkers van onze scholen hebben een actieve houding naar de directe leefomgeving van de kinderen. Ze kennen de omgeving van de kinderen die aan hun zorg zijn toevertrouwd.