Privacyverklaring

In onze organisatie verwerken wij persoonsgegevens van u, uw kinderen en de medewerkers. 
OOE vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. 
Hoe wij de privacy van de kinderen, ouders/verzorgers en medewerkers waarborgen kunt u lezen in onderstaande documenten:

Onderwijs:                                                                                                               

Opvang: