Tarieven

Wat betaal ik voor de peuteropvang?

Peuteropvang
 
Opvangtijd Tarief per uur
Kinderopvangtoeslag  verschillend € 10,25
Inkomensafhankelijke ouderbijdrage verschillend in persoonlijk overzicht
VVE indicatie verschillend € 0,00


Kinderopvangtoeslag:
Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u peuteropvang afnemen onder de Wet Kinderopvang. Hierdoor heeft u recht op Kinderopvangtoeslag, een financiële tegemoetkoming van de Belastingdienst. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van uw inkomen en wordt door de Belastingdienst bepaald. Op de website www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken om een inschatting te krijgen van de toeslag die u kunt ontvangen.


Inkomensafhankelijke ouderbijdrage:
Als u niet in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag, biedt de gemeente een subsidieregeling aan. In dit geval betaalt u een inkomensafhankelijke ouderbijdrage, deze kan per gemeente verschillen. De ouderbijdragetabel geeft een overzicht van de bijdrage die u kunt verwachten.

VVE-indicatie:
Voor ouders van peuters die een VVE-indicatie hebben gekregen, neemt de gemeente de kosten van de peuteropvang voor haar rekening. 


Wat betaal ik voor de buitenschoolse opvang?

Buitenschoolse opvang
 
Opvangtijd Tarief per uur
52 weken lange middag 14.00 - 18.30 uur en
vakantie 08.30 - 18.30 uur
€ 9,18
52 weken korte middag 14.00 - 17.00 uur en
vakantie 08.30 - 17.00 uur
€ 9,18
40 weken lange middag
tijdens schoolweken
14.00 - 18.30 uur  € 10,03
40 weken korte middag
tijdens schoolweken
14.00 - 17.00 uur  € 10,03
voorschoolse opvang 
52 weken
07.30 - 08.30 uur € 9,18
voorschoolse opvang 
40 weken
07.30 - 08.30 uur € 10,03
voorschoolse opvang 
extra vroeg
07.00 - 07.30 uur € 10,03
incidentele opvang 14.00 - 18.30 uur en
vakantie 08.30 - 18.30 uur
€ 10,03

Op www.toeslagen.nl kunt u uw gegevens invullen en direct berekenen wat uw daadwerkelijke eigen bijdrage is. 
Neem gerust contact met ons op als u meer informatie nodig hebt over de kosten en beschikbare regelingen.

OOE biedt als service ruil- en inhaaluren aan, dit echter binnen de grenzen van de capaciteit van bestaande groepen en al ingepland personeel. Daarmee willen we u als klant de extra service bieden om uw kind eens op een andere dag te laten komen dan op uw contractdag. Meer hierover kunt u lezen in onze aanvullende voorwaarden en ruilbeleid.