Ouderbijdrage

Scholen mogen een vrijwillige financiële bijdrage (ouderbijdrage) vragen voor extra voorzieningen en activiteiten, zoals een schoolkamp en festiviteiten. Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden betaald. Ouders zijn echter niet verplicht om deze bijdrage te betalen. Een school mag een leerling dan ook niet weigeren of van school sturen als de ouders de ouderbijdrage niet willen betalen.
Ouders die de bijdrage wel willen maar niet kunnen betalen, kunnen aanspraak maken op de participatieregeling. Ook kunnen ze eventueel terecht bij Stichting Leergeld.