Openbaar Onderwijs Emmen:
oog voor de wereld!


Openbaar Onderwijs Emmen is er voor alle kinderen. Met voorscholen en passend onderwijs geven wij ieder kind wat het nodig heeft. Dat doen we op 28 openbare scholen - met regulier, Dalton-, BAS- en Montessorionderwijs - een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. Onze scholen staan verspreid in de gemeente Emmen.

'Oog voor de wereld' is ons motto. Want de wereld houdt niet meer op bij je eigen stad of dorp en de samenleving verandert snel. We kijken daarom samen met de kinderen over grenzen, stimuleren een open blik en gaan respectvol om met levens- en geloofsovertuigingen. Ook geven we de kinderen de ruimte om hun eigen leren vorm en betekenis te geven. Zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot wereldburgers!

Kijk op deze scholenkaart om te zien waar onze scholen zich bevinden

Het laatste nieuws

Burgemeester op bezoek op Hesselanden

Lees verder

Wij gaan weer naar school!

Lees verder

Diploma uitreiking op VSO Thriantaschool

Lees verder