Samenwerking

Openbaar Onderwijs Emmen werkt met diverse partijen samen. Dit is belangrijk om kwaliteit goed onderwijs te kunnen bieden en kinderen zichzelf maximaal te laten ontwikkelen! Hieronder een aantal voorbeelden van samenwerking:

  • Met het Esdal College werken we intensief samen om voor de leerlingen de overgang naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen. 
  • Met de Brede School werken we aan een brede ontwikkeling van onze leerlingen.
  • Met de NHL Stenden Hogeschool hebben we een nauwe samenwerking m.b.t. de PABO studenten.
  • Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom werken we ook veel samen met ouders.