Obs De Kubus adopteert oorlogsmonument Emmen

Actief burgerschap is belangrijk op obs De Kubus. Een onderdeel van het burgerschapsonderwijs is aandacht voor de Tweede Wereldoorlog. In het kader daarvan heeft de school het oorlogsmonument aan het Kerkpad in Emmen geadopteerd. Leerlingen van groep 8 van obs De Kubus zijn donderdag 1 juni naar het monument toegegaan voor een eigen herdenkingsbijeenkomst.

Door aandacht te besteden aan de gebeurtenissen rondom de Tweede Wereldoorlog werken we met de leerlingen aan de bouwstenen vrijheid en gelijkheid en onze democratische cultuur, maar ook diversiteit en solidariteit zijn hierbij belangrijke begrippen. Daarom is besloten om als school een oorlogsmonument te adopteren. Hiermee gaat de lokale oorlogsgeschiedenis voor de leerlingen leven.

Leren over het monument
De leerlingen leren over het verhaal achter een oorlogsmonument in hun eigen woonplaats. Ook komen ze in aanraking met ‘herdenken’ en worden ze zich bewust van het belang van het doorgeven van verhalen over de oorlog. De leerlingen hebben onderzoek gedaan naar het monument en hebben een eigen herdenking georganiseerd. Op deze manier wordt de betrokkenheid bij de geschiedenis vergroot.

Eigen herdenking
Van het project ‘Adopteer een monument’ heeft obs De Kubus een lespakket en herdenkingspakket ontvangen. In het herdenkingspakket zit een bloemenbon met rouwlinten. Met de bloemenbon is een bloemstuk gekocht, waar de linten aan zijn bevestigd. Donderdag 1 juni gaan de beide groepen 8 van obs De Kubus naar het oorlogsmonument aan het Kerkpad in Emmen. De leerlingen zullen hier een bloemstuk leggen en een minuut stilte houden. Ook zal een leerling uit groep 8 een gedicht voordragen. Zo wordt het fundament gelegd voor een goed begrip van wat herdenken is, wie we herdenken en hoe we herdenken.

Oorlogsmonument Emmen
Het oorlogsmonument in Emmen is een beeld van keramieken tegels. Het stelt een opengescheurde archiefdoos voor. In de archiefdoos bevinden zich fragmenten van archiefstukken van de gemeente Emmen en het gedicht Het Lied der Achttien Doden van Jan Campert. Op de website www.4en5mei.nl staat meer informatie.

Openbaar Onderwijs Emmen 
Obs De Kubus is één van de bijna 30 scholen van Openbaar Onderwijs Emmen (OOE). OOE is er voor alle kinderen. Met voorscholen en passend onderwijs geven wij ieder kind wat het nodig heeft. ‘Oog voor de wereld’ is ons motto, want de wereld houdt niet meer op bij je eigen stad of dorp en de samenleving verandert snel. We kijken daarom samen met de kinderen over grenzen, stimuleren een open blik en gaan respectvol om met levens- en geloofsovertuigingen. Ook geven we de kinderen de ruimte om hun eigen leren vorm en betekenis te geven. Zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot wereldburgers!  

Donderdag 01 juni 2023

Nieuwsoverzicht