Winactie onthulling naam nieuwe school in Emmer wijk Bargeres

Vanaf komend schooljaar gaan obs De Brink en obs De Barg als één school verder. Dat vraagt om een nieuwe naam. Die naam wordt op 5 juli onthuld, maar voor die tijd kun jij op zoek gaan naar de nieuwe naam en een prijs winnen! Lees verder voor meer informatie.

Sinds de kerstvakantie zitten de leerlingen van obs De Brink en obs De Barg gezamenlijk in het gebouw van De Brink aan de Rolderbrink. Na de zomervakantie gaan beide scholen als één school verder en dat vraagt om een nieuwe naam. De nieuwe naam is al geselecteerd, maar nog niet bekend gemaakt.

Winactie
Ergens in de wijk Bargeres ligt vanaf vrijdag 30 juni 14.30 uur een afgesloten geldkistje verstopt met daarin de nieuwe naam. Op de onderzijde van het kistje staat een telefoonnummer. Bel het nummer, zorg dat het kistje op 5 juli op de school aan de Rolderbrink is en win een prachtige taart! Via het Facebookaccount van obs De Brink en het Instagramaccount van obs De Barg worden vanaf vrijdag 30 juni tips gegeven over de locatie van het kistje.

Bekendmaking nieuwe naam
Op woensdag 5 juli om 11:30 wordt op het schoolplein van obs De Brink de nieuwe naam onthuld. Dit gebeurt in aanwezigheid van Erik Vredeveld, voorzitter college van bestuur Openbaar Onderwijs Emmen en locatiedirecteur Rik Lieberom. Uiteraard is er ook een rol weggelegd voor de vinder van het kistje met de nieuwe naam. Verder is iedereen uit de wijk (en omstreken) natuurlijk van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn!

Nieuw kindcentrum
Op de locatie van obs De Barg aan de Mantingebrink zijn de sloopwerkzaamheden zo goed als afgerond. Op die locatie komt een nieuw kindcentrum. Behalve de school die ontstaat uit De Brink en De Barg komen ook het Expertisecentrum Anderstaligen, de Kentalis Tine Marcusschool, de Taaltrein en de voorschool in het nieuwe kindcenturm. De scholen delen kennis en ervaringen met elkaar, waardoor ze kunnen uitblinken in samenwerking op taal.

Openbaar Onderwijs Emmen 
Openbaar Onderwijs Emmen is er voor alle kinderen. Met voorscholen en passend onderwijs geven wij ieder kind wat het nodig heeft. Dat doen we op onze basis- en speciaal onderwijs scholen in de gemeente Emmen. ‘Oog voor de wereld’ is ons motto, want de wereld houdt niet meer op bij je eigen stad of dorp en de samenleving verandert snel. We kijken daarom samen met de kinderen over grenzen, stimuleren een open blik en gaan respectvol om met levens- en geloofsovertuigingen. Ook geven we de kinderen de ruimte om hun eigen leren vorm en betekenis te geven. Zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot wereldburgers!  

Maandag 26 juni 2023

Nieuwsoverzicht